18 lipca 2022 r. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie rozwijania działalności gospodarczej. Dziękujemy wszystkim Wnioskodawcom za zainteresowanie konkursem. Poniżej publikujemy wykaz złożonych wniosków. Informacja o wynikach oceny dokonanej w LGD zostanie przekazana Wnioskodawcom nie później niż 2 miesiące od dnia zakończenia naboru.

WYKAZ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW