Pierwszego lipca 2021 r. Zarząd LGD PROMENADA S 12 podpisał z Samorządem Województwa Lubelskiego umowę o dofinansowanie projektu „Sieć punktów aktywnego wypoczynku i rekreacji”. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania  19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach projektu na terenie każdej gminy członkowskiej powstanie ogólnodostępna mała architektura z funkcjami wypoczynkowymi i sportowymi lub ogólnodostępne place zabaw.

W gminie Sawin obiekt taki będzie zlokalizowany przy zalewie Niwa, projekt budowlany przewiduje budowę dwóch altan wypoczynkowych z wyposażeniem, dwa paleniska ogniskowe z ławami, betonowy grill ogrodowy oraz stojak na rowery. Teren zostanie utwardzony i wyłożony kostką brukową.

W gminie Chełm zaplanowano budowę placu zabaw nad zalewem w Żółtańcach składającego się z dwunastu urządzeń zabawowych.

Boisko do piłki siatkowej plażowej wraz z monitoringiem i oświetleniem solarnym oraz elementami małej architektury powstaną na terenie gminy Siedliszcze, nad Zalewem w Majdanie Zahorodyńskim.

W gminie Rejowiec, w miejscowości Rybie zostanie zbudowane miejsce piknikowe z grillem i oświetleniem solarnym.

Gminie Rejowiec Fabryczny i w mieście Rejowiec Fabryczny powstaną place zabaw dla dzieci.

Wartość kosztorysowa całego projektu wynosi blisko 520 tysięcy złotych. Projekt jest realizowany we współpracy z trzema lubelskimi LGD: Ziemią Zamojską, Doliną Giełczwi, Poleską Doliną Bugu. Zgodnie z harmonogramem projektu prace inwestycyjne powinny zakończyć się do końca listopada 2021 r.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Projekt pn. „Sieć punktów aktywnego wypoczynku i rekreacji” mający na celu podniesienie atrakcyjności otoczenia turystyki i poprawę jakości życia na terenie partnerskich LGD poprzez rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Partnerzy projektu: LGD PROMENADA S 12, LGD Dolina Giełczwi, LGD Ziemia Zamojska, LGD Poleska Dolina Bugu