WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE 2022

Informacja z przebiegu konsultacji

Z przyjemnością informujemy, że zespół ds. opracowania LSR zakończył prace nad nową strategią dla obszaru LGD PROMENADA S 12. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w ten proces, którzy przyczynili się do powstania tego ważnego dokumentu. Wasza aktywność i cenne uwagi odegrały [...]

Konsultacje społeczne LSR na lata 2023 – 2029

W związku z pracami nad projektem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029, Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 zaprasza do konsultacji roboczej wersji dokumentu przygotowanego przez zespół ds. opracowania LSR. Wnioski i uwagi należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na [...]

Diagnoza obszaru LGD, cele i przedsięwzięcia

Informujemy, że zespół ds. opracowania LSR zakończył kolejny etap prac nad nową strategią na lata 2023 -2029. Zachęcamy do konsultacji wypracowanych materiałów tj. diagnozy obszaru oraz propozycji celów i przedsięwzięć. Na Państwa uwagi czekamy do 19 maja 2023 r. Wnioski, [...]

Pierwszy etap konsultacji w sprawie opracowania LSR za nami

Za nami pierwszy etap konsultacji społecznych dotyczących opracowania nowej strategii rozwoju lokalnego (LSR) dla obszaru LGD PROMENADA S 12. Cieszymy się ogromnie z liczby uczestników konsultacji i zaangażowania. Wszystkie opinie i sugestie mieszkańców są niezwykle cenne dla dalszego postępu prac [...]

Obszary wsparcia w ramach LSR na lata 2023 – 2027

W związku z trwającymi pracami nad strategią rozwoju obszaru LGD PROMENADA S 12 zachęcamy do zapoznania się z obszarami tematycznymi, które będą mogły być wspierane w latach 2023 – 2027 w ramach inicjatywy LEADER. Nowa strategia rozwoju lokalnego może uwzględniać [...]

Weź udział w opracowaniu nowej strategii

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 zaprasza aktywnych mieszkańców gmin stowarzyszonych, przedstawicieli lokalnych organizacji społecznych, kół gospodyń wiejskich, przedsiębiorców, sołtysów do udziału w pracach Zespołu, którego zadaniem będzie opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027 dla obszaru [...]

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne

Rozpoczynamy prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) na lata 2023 – 2027. Dokument będzie wytyczał kierunki działań naszej organizacji oraz możliwości wsparcia lokalnych inicjatyw, przedsiębiorców, stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, jednostek sektora publicznego oraz mieszkańców z terenu gmin, które należą [...]

Nowy okres programowania, nowa strategia, nowe możliwości

20 czerwca 2022 r. Zarząd LGD PROMENADA S 12 podpisał z Samorządem Województwa Lubelskiego umowę o przyznaniu pomocy na tzw. "wsparcie przygotowawcze". Dofinansowanie w kwocie 74 tysięcy złotych zostanie przeznaczone na przygotowanie nowej strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), [...]