Partnerzy projektu współpracy LGD „Dolina Giełczwi” i LGD Promenada S 12 zapraszają do udziału w wyjeździe studyjnym na Litwę obszar Rosienie organizowanym w ramach projektu „Nasze korzenie i tradycja – dzisiaj”.

Wyjazd odbędzie się w dniach 17-19 września 2018 r.

Uczestnikami wyjazdu mogą być osoby dorosłe zamieszkałe na obszarze LGD „Dolina Giełczwi” lub LGD Promenada S 12, zainteresowane tematyką ochrony, promocji i upowszechniania dziedzictwa niematerialnego, wyłonione w procesie rekrutacji. Łącznie w wyjeździe będzie mogło wziąć udział 20 osób, po 10 osób z obszaru jednej LGD.

Zapraszamy:

  • członków LGD,
  • ekspertów (pracownicy bibliotek gminnych, ośrodków kultury, lokalnych stowarzyszeń, które prowadzą działalność w obszarze kultury, historii i dziedzictwa niematerialnego),
  • wolontariuszy (osoby, które uczestniczą w działaniach projektu NKiTD) oraz
  • osoby zainteresowane tematyką ochrony, promocji i upowszechniania dziedzictwa – mieszkańcy obszaru LGD.

Wypełnioną Kartę zgłoszenia uczestnictwa należy dostarczyć do siedziby biura właściwej LGD: Stowarzyszenia LGD „Dolina Giełczwi: ul. Lubelska 77 A, 21-050 Piaski lub Stowarzyszenia Promenada S 12 ul. Mickiewicza 3, 22-170 Rejowiec Fabryczny lub przesłać skan na adres e-mailowy organizatora (biuro@promenadas12.plbiuro@dolinagielczwi.org).

Zgłoszenia przyjmujemy do 3 września 2018 r., po tym terminie telefonicznie poinformujemy zainteresowanych o zakwalifikowaniu do wyjazdu.

Regulamin rekrutacji, formularz zgłoszeniowy, program wyjazdu