Informujemy, że w dniu 17 listopada 2022 r. Rada Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 zakończyła procedowanie w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania operacji złożonych w ramach naborów wniosków 3/2022 i 4/2022.

W zakresie podejmowania działalności gospodarczej (nabór 3/2022) do dofinansowania zostały wybrane 3 wnioski. W zakresie rozwoju niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do realizacji wybrano 5 wniosków. Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem i z LSR, operacji wybranych i niewybranych oraz protokoły z posiedzenia Rady publikujemy poniżej.

Nabór nr 3/2022 (podejmowanie działalności gospodarczej)

Nabór nr 4/2022 (rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej)