Rekreacja

Nie samą pracą żyje człowiek. Gdzieś trzeba odpocząć, zrelaksować się i choć na chwilę odetchnąć od spraw codziennych, albo znaleźć natchnienie, by rozwijać swoje zainteresowania i talenty, a pasją zarażać innych do działania, a nawet współzawodnictwa- tak serio i dla zabawy. Obszar LGD PROMENADA S 12 obfituje w miejsca sprzyjające aktywnemu wypoczynkowi, tu każdy znajdzie coś dla siebie….. i kulturalnie i rozrywkowo.

Szlaki piesze

 • żółty, długość 57,8 km

Przebieg: Urszulin PKS- Zastawie- Kolonia Wereszczyńska- Wielkopole- Tarnów- Serniawy- Sawin PKS- Ruda- Ruda Opalin- Hniszów (dąb Bolko).

Szlak umożliwia wędrówkę z Urszulina do Hniszowa. Przebiega przez Pagóry Chełmskie i Obniżenie Dubienki. Prowadzi skrajem bagna Bubnów- enklawy Poleskiego Parku Narodowego, gdzie znajduje się wieża widokowa, następnie przez grodziska w Tarnawie i Aleksandrówce, obok rezerwatu „Serniawy”, przez rezerwat leśny „Bachus” leżący w Chełmskim Parku Krajobrazowym do Kamienia Powstańców nad Malinówką- największego głazu narzutowego w naszym regionie. W Sawinie w dawnym mieście biskupim możemy zobaczyć kościół, dawny szpital oraz pomnikowe drezwa. Wędrówkę kończymy przy okazałym dębie „Bolko” w Hniszowie.

 •  żółty, długość ok. 60 km

Przebieg: Pawłów – Rejowiec Fabryczny- Rejowiec- Krynica- Krupe- Siennica Nadolna- Krasnystaw- Surhów- Zawada- Skierbieszów

Szlak prowadzi przez obszar Pagórów Chełmskich i Działów Grabowieckich. W okolicach Chełma możemy zobaczyć dwór Morawskich oraz park i pomniki przyrody w Rejowcu Fabrycznym, zespół pałacowo-parkowy Woronieckich z I połowy XIX w. w Rejowcu- dawny mieście założonym przez Mikołaja Reja. Dalej na szlaku spotykamy wzgórze widokowe „Góra Ariańska”, ruiny renesansowego zamku w Krupem, zabytki Krasnegostawu i przez Surhów, Anielpol dotrzemy do Skierbieszowa.

 • zielony, długość 101km

Przebieg: Urszulin PKS- Zabrodzie – Bieleckie – Borysik – Świerszczów – rezerwat “Jezioro Świerszczów” Kopina – Wólka Cycowska – Cyców – Kol. Kulik – Buza – Olchowiec – Pniówno – Krobonosz – rezerwat florystyczny “Stawska Góra” – Parypse – Horodyszcze – Kol. Horodyszcze – Wzgórze Widokowe “Dziewicza Góra” – Chełm ( Podziemia Kredowe) – Pokrówka – zbiornik retencyjny na rzece Uherce – Weremowice – Kolonia Uher – Zagroda – Kolonia Depułtycze – Kasiłan – Sielec – Kumów Plebański – Kolonia Leszczany – Alojzów – cmentarz wojskowy 1918 roku Wojsławice PKS.

Szlak prowadzi przez Pojezierze Łęczyńsko- Włodawskie, Obniżenie Dorohuczy, Pagóry Chełmskie oraz Działy Grabowieckie. Mijane na trasie krajobrazy są bardzo zróżnicowane i obfitują w różnorodne obiekty krajoznawcze. W powiecie chełmskim natrafimy na dwór Załuskich w Kuliku, drewniany kościół w Olchowcu, rezerwat stepowy “Stawska Góra” , wzgórze widokowe “Dziewicza Góra”, liczne obiekty w Chełmie z unikalnymi podziemiami kredowymi, Sanktuarium Maryjnym “Na Górce”, cerkwią prawosławną i chełmskim muzeum, dawny młyn w Uhrze, ruiny zamku i dwór w Sielcu, kościół w Kumowie Plebańskim oraz zabytki Wojsławic z kościołem, dawną cerkwią, synagogą i ciekawymi kapliczkami.

zwany również szlakiem “BAGIEN I MOCZARÓW”

 • niebieski, długość 52 km

Przebieg: Chełm, Podziemia Kredowe – ulica Lubelska, Szpitalna – Stańków – Srebrzyszcze – rezerwat. torfowiskowy “Bagno Serebryskie” – Brzeźno Ośrodek Dydaktyczno – Muzealny Zarządu Chełmskich Parków Krajobrazowych – rezerwat torfowiskowy “Brzeźno” w Chełmskim Parku Krajobrazowym – rezerwat torfowiskowy “Roskosz” – Ostrów – Turka – Dorohusk PKP.

Na szlaku znajdują się unikalne chełmskie torfowiska węglanowe obejmujące rezerwaty: “Roskosz”, “Brzeźno” i “Bagna Serebryskie”, należące do Chełmskiego Parku Krajobrazowego, z bardzo cenną florą i fauną. Można też zwiedzić pałac, Izbę Regionalną i kościół w Dorohusku, Ośrodek Edukacji Ekologicznej Zespołu Parków Krajobrazowych Polesia w Brzeźnie, Muzeum “U Cioci Mazurkowej” w Brzeźnie, pałac i park w Srebrzyszczu oraz podziemia kredowe i liczne zabytki w Chełmie.

Trasy rowerowe

 • długość ok.18 km

Przebieg: Las Borek Nadleśnictwo Chełm – rezerwat przyrody „Wolwinów” -Pokrówka – Żółtańce – rezerwat przyrody “Torfowisko Sobowice” – Rudka – Zawadówka – Chełm

 • długość ok. 30km

Przebieg: 

Chełm – Strupin Duży – Depułtycze Królewskie – Depułtycze Nowe – Zagroda – Uher – Weremowice – Żółtańce – Zawadówka – Chełm

Licząca ponad 30 km ścieżka rozpoczyna się na południowych obrzeżach Chełma, w okolicy Lasu Borek. Następnie wiedzie przez miejscowości Strupin Duży, Kol. Krzywice, Depułtycze Królewskie, Depułtycze Nowe, Zagrodę, Uher, Weremowice i Zawadówkę. Zakończenie szlaku znajduje się przy drodze Chełm – Krasnystaw. Ścieżka prowadzi przez malownicze tereny Pagórów Chełmskich i umożliwia podziwianie panoramy Chełma, ze wzniesień leżących na południe od miasta.

 • długość ok. 20 km

Przebieg: Trasa umożliwia poznanie walorów Lasów Czułczyckich. Ścieżka rozpoczyna się na północnych obrzeżach Chełma na ulicy Ceramicznej -”Glinianki”i biegnie w okolicy zalewu “Stańków”, następnie doliną rzeki Uherki przez Pagóry Chełmskie do miejscowości Ruda Opalin gdzie łączy się z Nadbużańskim Szlakiem Rowerowym biegnącym od Janowa do Hrubieszowa.

zwany również szlakiem “BAGIEN I MOCZARÓW”

 • niebieski, długość 52 km

Przebieg: Chełm, Podziemia Kredowe – ulica Lubelska, Szpitalna – Stańków – Srebrzyszcze – rezerwat. torfowiskowy “Bagno Serebryskie” – Brzeźno Ośrodek Dydaktyczno – Muzealny Zarządu Chełmskich Parków Krajobrazowych – rezerwat torfowiskowy “Brzeźno” w Chełmskim Parku Krajobrazowym – rezerwat torfowiskowy “Roskosz” – Ostrów – Turka – Dorohusk PKP.

Na szlaku znajdują się unikalne chełmskie torfowiska węglanowe obejmujące rezerwaty: “Roskosz”, “Brzeźno” i “Bagna Serebryskie”, należące do Chełmskiego Parku Krajobrazowego, z bardzo cenną florą i fauną. Można też zwiedzić pałac, Izbę Regionalną i kościół w Dorohusku, Ośrodek Edukacji Ekologicznej Zespołu Parków Krajobrazowych Polesia w Brzeźnie, Muzeum “U Cioci Mazurkowej” w Brzeźnie, pałac i park w Srebrzyszczu oraz podziemia kredowe i liczne zabytki w Chełmie.

Ścieżki przyrodnicze

 • długość 4,5 km, czas przejścia 2,5 godziny

Ścieżka zlokalizowana jest na terenie gminy Sawin w północno-zachodniej części Chełmskiego Parku Krajobrazowego. Jej trasa prowadzi przez Lasy Nadleśnictwa Chełm. Umożliwia poznanie różnorodnych siedlisk leśnych z interesującą florą i fauną. Na szczególną uwagę zasługuje starodrzew sosnowo- dębowy pochodzenia naturalnego objęty ochroną rezerwatową oraz rzadkie formy krasu kredy piszącej – werteby krasowe. Początek ścieżki znajduje się w odległości około 3 km na północny zachód od centrum Sawina przy drodze asfaltowej prowadzącej w kierunku miejscowości Chutcze. Ścieżka rozpoczyna się przy niewielkim leśnym miejscu postoju.

 • długość ok. 6 km, czas przejścia 3 godziny

Ścieżka zlokalizowana jest na terenie gminy Chełm w południowo-wschodniej części Chełmskiego Parku Krajobrazowego. Przygotowana jest także krótsza wersja ścieżki o długości około 2 km. Ścieżka umożliwia poznanie ekosystemów: wodnego i leśnego oraz zasad prowadzenia gospodarki leśnej. Trasa ścieżki zaczyna się przy zbiorniku Stańków, biegnie obok zabytkowych leśniczówek i chałup oraz dawnej wyłuszczarni nasion poprzez lasy Nadleśnictwa Chełm do miejscowości Nowiny. Tutaj zaczyna się kolejna ścieżka przyrodnicza “Bagno Serebryskie”.

 • długość ok. 4,5 km, czas przejścia 2,5 godziny

Początek ścieżki znajduje się w północno- zachodniej części rezerwatu w miejscowości Nowiny (obok Domu Pomocy Społecznej). Prowadzi ona do wieży obserwacyjnej, a dalej poprzez łąki ku południowej granicy rezerwatu. W kilku miejscach znajdują się oznaczone wapiennymi głazami przystanki, z których można obserwować charakterystyczne dla torfowisk gatunki i zespoły roślin oraz ptaki. Na początku i na końcu ścieżki umieszczono tablice informacyjne o przyrodzie oraz formach ochrony rezerwatu. Trasa ścieżki kończy się w okolicach wsi Koza Gotówka.

ścieżka składa się z 7 przystanków, na których ukazane zostały najcenniejsze osobowości przyrodnicze oraz miejsca znaczone historią. Drogę można przebyć pieszo, rowerem lub konno. Ścieżka rozpoczyna się przy Gminnym Ośrodku Kultury, dalej na wschód ul. Szkolną. Ostatnim punktem jest kapliczka św. Jana Nepomucena.

Ośrodki jeździeckie | stadniny koni

Zbiorniki wodne | stawy | jeziora

Zalew w Żółtańcach Gmina ChełmZalew Żółtańce w miejscowości Żółtańce w gminie Chełm.

Zalew posiada wydzielone, strzeżone kąpielisko z piaszczystą plażą, wypożyczalnię sprzętu wodnego, pomosty, boiska, miejsca do grillowania, zaplecze gastronomiczne, jedną z największych atrakcji tego miejsca jest Wake Park.

Zalew Niwa Sawin

Zbiornik retencyjny „NIWA” w Sawinie. Obszerny parking, piaszczysta plaża, trasa rowerowa, która przebiega wokół zbiornika o długości ok. 6 km, możliwość połowu ryb w wyznaczonych miejscach.

Jezioro „SŁONE” położone w pobliżu wsi Chutcze. Wyznaczone miejsca do wędkowania z drewnianych pomostów lub kładek, możliwość rozbicia namiotów, brak parkingu.
Stawy hodowlane: w Kaniem i Rejowcu.

Zbiorniki wodne:

 • Stańków (okolice Chełma) -możliwość połowu ryb w wyznaczonych miejscach.
 • Parypse (Staw) – wypożyczalnia sprzętu wodnego: rowery wodne, kajaki.(PRO-INFO Adam Haponiuk, tel. 603 062 261, adres e-mail: adamh@ch.pl)
 • Majdan Zahorodyński (Siedliszcze) możliwość połowu ryb, punkt gastronomiczny, przestronna altana, miejsce na ognisko i grilla, plaża piaszczysta, plaża niestrzeżona, parking.

Obiekty sportowe

Stadion Miejski im. Kazimierza Górskiego- pełnowymiarowe boisko piłkarskie trawiaste z syntetyczną areną lekkoatletyczną. Dostępny budynek socjalno- szatniowy.

22-170 Rejowiec Fabryczny

ul. Lubelska

tel. 82 566 32 77

Boisko wielofunkcyjne ORLIK – nawierzchnia sztuczna

22-170 Rejowiec Fabryczny

ul. Skłodowskiej

tel. 82 566 32 77, 82 566 31 47

Korty tenisowe ze sztuczną nawierzchnią – możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego.

22-170 Rejowiec Fabryczny

ul. Lubelska 16

tel. 82 566 32 77

Kompleks boisk sportowych przy Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu – boisko trawiaste z syntetyczną areną lekkoatletyczną

22-130 Siedliszcze

ul. A. Bałasza 1