W związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały udostępnione nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 16 października 2017 r.

WAŻNE dla beneficjentów: zmiany dokumentów dotyczą również wniosków o płatność i instrukcji ich wypełnienia. Wszystkie wnioski o płatność składane po 16 października 2017r. muszą być sporządzone na nowych formularzach. Dlatego zachęcamy beneficjentów do zapoznania się z wzorami dokumentów.

Dokumenty dostępne są w zakładce PROW/WDRAŻANIE LSR.