„Dobre praktyki w zakresie turystyki” to tytuł kolejnego projektu współpracy, który realizujemy w partnerstwie z lubelskimi lokalnymi grupami działania „Doliną Giełczwi”, „Ziemią Zamojską” i „Poleską Doliną Bugu” – liderem naszego partnerstwa.

Celem projektu jest rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej oraz wymiana krajowych i zagranicznych dobrych praktyk z zakresu promocji, sieciowania i rozwijania oferty turystyczno – rekreacyjnej obszarów wiejskich.

Jednym z zaplanowanych zadań była wizyta studyjna, czyli rodzaj wyjazdowego szkolenia, w którym udział wzięli lokalni liderzy, przedstawiciele LGD biorących udział w projekcie. Inspiracji, nowych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań w zakresie rekreacji i turystyki poszukiwaliśmy tym razem w Portugalii, w regionie Centrum, podregionie Oeste. W programie pięciodniowej wizyty znalazły się spotkania z beneficjentami projektów dotyczących turystyczno – rekreacyjnego zagospodarowania obszarów wiejskich, w tym także projektów realizowanych ze środków portugalskiego LEADERA.

Uczestnicy odwiedzili m.in. ośrodek rekreacyjny Tempo de Aventura, ekologiczne winnice, które poza produkcją doskonałych win prowadzą także działalność agroturystyczną, wioskę tematyczną Aldeia Tipica Jose Franco. Duże zainteresowanie i podziw wzbudziło łączenie klasycznej, zabytkowej architektury z nowoczesną sztuką uliczną oraz adaptacja obiektów zabytkowych, które utraciły swoje podstawowe funkcje, na cele turystyczne, gastronomiczne i społeczno-kulturalne. Jednym z kluczowych punktów programu była wizyta w LGD Leader Oeste w Cadaval. Spotkanie z przedstawicielami portugalskiej LGD, zwieńczone podpisaniem listu intencyjnego w zakresie przyszłej współpracy, było okazją do wymiany doświadczeń dotyczących wrażania programu LEADER w Polsce i Portugalii oraz nawiązania bliższych kontaktów. Poza październikową wizytą w ojczyźnie odkrywców w projekcie zaplanowano także zadania inwestycyjne, które będą realizowane na terenie LGD PROMENADA S 12 wiosną 2023 roku.

Fotorelacja z wizyty do obejrzenia na naszym profilu na FB.

Sprawozdanie merytoryczne z wyjazdu do pobrania