W dniu 28 maja 2020 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej powołanej do rozstrzygnięcia konkursów na najaktywniejszą organizację pozarządową lub grupę nieformalną oraz najaktywniejsze sołectwo na obszarze Lokalnej Grupy Działania PROMENADA S 12. Komisja została powołana przez Zarząd LGD a w jej skład weszło pięciu członków niepowiązanych organizacyjnie ani osobowo z uczestnikami konkursów.

Do konkursu na najaktywniejszą organizację lub grupę nieformalną zgłosiło się 12 podmiotów, z czego sprawozdania z działalności złożyło 8 uczestników. Do konkursu na najaktywniejsze sołectwo zgłosiło się 14 jednostek natomiast w regulaminowym terminie wpłynęły tylko dwa sprawozdania.

Po długich obradach komisja wyłoniła laureatów konkursów.  

Najaktywniejsza organizacja pozarządowa lub grupa nieformalna

I miejsce – Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno Kulturalnych SZANSA (Rejowiec Fabryczny)

II miejsce – Stowarzyszenie Przyjaciół Pawłowa (gmina Rejowiec Fabryczny)

III miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Rejowieckiej (gmina Rejowiec)

Najaktywniejsze sołectwo

I miejsce – sołectwo Kobyle (gmina Rejowiec)

II miejsce – osiedle Majdan Stajne (Rejowiec Fabryczny)

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w czerwcu br. O szczegółach poinformujemy indywidualnie wszystkich laureatów i uczestników konkursu.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w konkursach, serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, satysfakcji i zadowolenia z wykonywanej pracy na rzecz rozwoju swoich miejscowości i organizacji.