Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 zaprasza aktywnych mieszkańców gmin stowarzyszonych, przedstawicieli lokalnych organizacji społecznych, kół gospodyń wiejskich, przedsiębiorców, sołtysów do udziału w pracach Zespołu, którego zadaniem będzie opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027 dla obszaru LGD PROMENADA S 12

Lokalna Strategia Rozwoju to dokument który będzie wytyczał kierunki działań naszej organizacji oraz możliwości wsparcia lokalnych inicjatyw na terenie gmin, które należą do Stowarzyszenia tj. gminy Chełm, Sawin, Siedliszcze, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny oraz miasta Rejowiec Fabryczny.

Główne zadania członka zespołu to uczestniczenie w spotkaniach, które będą odbywały się w biurze LGD lub on-line, nie częściej niż dwa razy w miesiącu, składanie propozycji zapisów LSR, opiniowanie i konsultowanie wypracowanych materiałów.

Wszystkich chętnych i gotowych do zaangażowania na rzecz rozwoju obszaru LGD PROMENADA S 12 zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur na członków zespołu.

Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie telefonicznie do 31 sierpnia 2022 r. do godziny 15.30 pod numerem 82 5663 474.