Serdecznie zapraszamy mieszkańców LGD planujących złożenie wniosku o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 na szkolenia z zakresu przygotowania wniosku o przyznanie pomocy i biznes planu.

Szkolenia będą realizowane w biurze LGD przy ulicy Mickiewicza 3 w Rejowcu Fabrycznym w terminach:

  • 1 października 2019 r. godzina 12.00,
  • 3 października 2019 r. godzina 12.00
  • 7 października 2019 r. godzina 12.00

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: biuro@promenadas12.pl do dnia 26 września 2019 r. 

UWAGA: liczba miejsc ograniczona, na jeden termin szkolenia zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 16 uczestników. W przypadku dużej liczby zgłoszeń wyznaczymy dodatkowe terminy. 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania