Informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opracowała nowe wzory formularzy umów w ramach poddziałania 19.2 dla operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz pozostałych operacji.

Aktualne wzory wszystkich dokumentów w poddziałaniu 19.2 dostępne są na stronie internetowej ARiMR .

Informujemy także, że w związku z przepisami rozporządzenia MRiRW z dnia 3 marca 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 ARiMR opracowała wersję elektroniczną wzoru formularza aneksu do umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Wzór formularza aneksu do pobrania