W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków o przyznanie pomocy na podjęcie działalności gospodarczej (nabór nr 1/2018) i rozwijanie działalności gospodarczej (nabór 2/2018) zapraszamy wnioskodawców na spotkania informacyjno konsultacyjne z zakresu zasad ubiegania się o dofinansowanie w LGD PROMENADA S 12. Podczas spotkań zostanie omówiony między innymi sposób wypełniania wniosku o przyznanie pomocy oraz biznes planu.

Spotkania będą realizowane w każdej gminie objętej działalnością LGD.

Harmonogram spotkań

  • gmina Sawin – 22 stycznia, godzina 12.00, Urząd Gminy Sawin, (sala posiedzeń)
  • gmina Rejowiec – 23 stycznia, godzina 12.00, GOK w Rejowcu (ul. Fabryczna 13)
  • gmina Chełm – 24 stycznia, godzina 12.00, świetlica wiejska w Żółtańcach (Żółtańce 44 b)
  • gmina Siedliszcze – 25 stycznia, godzina 12.00, Dom Kultury w Siedliszczu (ul. A. Bałasza 10)
  • miasto i gmina Rejowiec Fabryczny – 26 stycznia, godzina 12.00, Miejski Ośrodek Kultury DWOREK w Rejowcu Fabrycznym

Z uwagi na kwestie organizacyjne prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 19 stycznia dzwoniąc pod nr 82 5663 474.