Zapraszamy osoby w wieku 60+, mieszkańców LGD PROMENADA S 12 do udziału w cyklu bezpłatnych warsztatów realizowanych w ramach projektu „Pomagam więc jestem” współfinansowanego ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych.

W PROGRAMIE

Warsztaty komputerowe, podczas których uczestnicy opanują obsługę komputera i dowiedzą się jak korzystać z internetu, przeglądać witryny internetowe, założyć i korzystać z maila, obsługiwać komunikatory internetowe (Skype) oraz portale społecznościowe (Facebook), robić bezpieczne zakupy, sprawdzać potrzebne informacje, np. pogodę, rozkład autobusów, repertuar kin czy teatrów.

Warsztaty z zakresu fundraisingu obejmujące tematykę związaną z pozyskiwaniem finansów ze źródeł publicznych i prywatnych na działalność klubów seniora, kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń. Podczas tych zajęć uczestnicy zdobędą m.in. praktyczne umiejętności pozyskiwania sponsorów i darczyńców oraz budowania z nimi długotrwałej relacji.

Warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia, na których uczestnicy dowiedzą się jak udzielać pierwszej pomocy dzieciom, niemowlętom i osobom dorosłym w różnych sytuacjach.

Warsztaty psychologiczno motywacyjne obejmujące trening asertywności czyli jak skutecznie mówić NIE (zwłaszcza telemarketerom i innym handlowcom), jak opanować stres i negatywne emocje, metody skutecznej komunikacji, techniki pamięciowe, techniki treningu umysłu.
Zajęcia będą odbywały się cyklicznie od sierpnia do grudnia 2016 r, spotkania 2, 3 razy w tygodniu.

Zapisy w biurze LGD lub telefonicznie pod nr 82 5663 474

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.