Fundacja Aktywności Obywatelskiej  rozpoczęła rekrutację do projektu “Biznes w zasięgu ręki!” realizowanego w partnerstwie z INSPIRES Sp. z o.o. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu przedsiębiorczości w województwie lubelskim przez założenie i funkcjonowanie 40 działalności gospodarczych przez 40 osób (22 kobiet i 18 mężczyzn) oraz powstanie min. 48 nowych miejsc pracy na terenie województwa lubelskiego do 31.08.2018 r. poprzez udział w kompleksowym i komplementarnym wsparciu w zakresie: wsparcia szkoleniowo-doradczego, wsparcia w postaci bezzwrotnej dotacji i wsparcia pomostowego.

Osoby zgłaszające się do projektu mają szansę otrzymać dotację w wysokości 23 398,68 zł oraz wsparcie pomostowe przez 12 m-cy  w wysokości średnio 1125 zł/m-c, w sumie max. 13500 zł.

Projekt jest skierowany do kobiet i mężczyzn zamieszkujących województwo lubelskie, powyżej 30 roku życia, pozostających bez pracy, należących do co najmniej jednej z poniższych grup:

  • osoby w wieku 50+
  • kobiety
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby o niskich kwalifikacjach
  • osoby odchodzące z rolnictwa, planujące rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu i rekrutacji na stronie www.fao.org.pl