W związku z umieszczeniem w dniu 14 września 2018 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 informacji o planowanej do realizacji operacji własnej, uprzejmie informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 15 października 2018 roku, żaden uprawniony podmiot, inny niż LGD,  nie zgłosił zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresem tematycznym operacji własnej LGD.

W związku z powyższym, zgodnie z procedurą oceny i wyboru operacji własnych – po  pozytywnej weryfikacji dokonanej przez Radę LGD, w najbliższym czasie do Zarządu Województwa Lubelskiego zostanie przekazany wniosek o udzielenie wsparcia na realizację operacji w zakresie tematycznym określonym w informacji o zamiarze realizacji operacji własnej.