Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzje w sprawie przyznania dotacji w ramach pierwszej pilotażowej edycji  programu Mikrodotacje LGD PROMENADA S 12. Dofinansowanie otrzymały wszystkie złożone wnioski spełniające wymagania formalne. Łącznie dofinansowanych zostanie 21 projektów.

O dofinansowanie w wysokości do 5 tysięcy złotych mogły ubiegać się organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich, kluby sportowe i grupy nieformalne z terenu działania LGD. Wsparte zostały m.in. inicjatywy lokalne mające na celu zagospodarowanie wspólnej przestrzeni użytkowej, poprawę infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, ochronę i promocję dziedzictwa lokalnego, kultywowanie lokalnych obrzędów i zwyczajów jak również projekty o charakterze edukacyjnym i integracyjnym. Poniżej prezentujemy pełną listę przyznanych dotacji.