Szanowni Państwo,

w 2019 r weszliśmy w kolejny etap wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.  Zgodnie z przyjętym planem działania w najbliższych latach do realizacji pozostały przedsięwzięcia z zakresu wspierania przedsiębiorczości i zachowania dziedzictwa lokalnego. Po podsumowaniu pierwszego etapu i rozliczeniu większości operacji inwestycyjnych pozostały oszczędności w budżetach niektórych przedsięwzięć ale także niezrealizowane w 100 % wskaźniki przy jednoczesnym wyczerpaniu dostępnej alokacji na dane przedsięwzięcie.  W związku z tym niezbędne jest wprowadzenie zmian w LSR gwarantujących 100 % wykorzystanie dostępnych środków oraz osiągnięcie zaplanowanych wskaźników lub dokonanie ich korekty.

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, która pozwoli zaplanować zmiany w LSR odpowiadające na potrzeby i oczekiwania mieszkańców.

link do ankiety

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYcXRFXMizQXNGIwQuY24ZcN2nhl_NrRr_lnKd8bnhBDrUgA/viewform