O nas

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 powstało w 2008 roku jako partnerstwo trójsektorowe skupiające przedstawicieli sektora społecznego, gospodarczego i publicznego. Głównym celem stowarzyszenia jest wspieranie i inicjowanie działań przyczyniających się rozwoju społecznego i gospodarczego gmin stowarzyszonych oraz poprawy warunków życia mieszkańców wsi.

Lokalną Grupę Działania PROMENADA S 12 tworzy 6 gmin powiatu chełmskiego, które łączy wspólny obszar, historia, kultura a przede wszystkim cele i pomysł na rozwój.

Przejawem partnerstwa i woli współdziałania członków założycieli na rzecz realizacji wspólnych celów był wybór nazwy stowarzyszenia. Reprezentanci gmin „rejowieckich” uznali argumentację reprezentantów gmin, przez których teren przebiega „krajowa dwunastka”. Przyjęta nazwa Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 jest synonimem przyszłego dobrobytu gospodarczego obszaru i nadziei na zrównanie poziomu życia na „ścianie wschodniej” ze standardami krajowymi.

Obszar LGD