W związku ze zbliżającym się naborem wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, zapraszamy przedsiębiorców działających na terenie gmin: Siedliszcze, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, Sawin, Chełm (gmina wiejska) oraz miasta Rejowiec Fabryczny na spotkanie informacyjne dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej.

Spotkanie odbędzie się 31 sierpnia 2021 r (wtorek) w Miejskim Ośrodku Kultury „DWOREK” w Rejowcu Fabrycznym o godzinie 13.00.

Podczas spotkania zostaną omówione kryteria oceny wniosków obowiązujące w LGD PROMENADA S 12, warunki ubiegania się o przyznanie pomocy oraz sposób przygotowania dokumentacji aplikacyjnej.  

Ze względów organizacyjnych i bezpieczeństwa w czasach pandemii bardzo prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 30 sierpnia (poniedziałek). Numer telefonu: 82 566 34 74