Informujemy, że posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 w sprawie oceny wniosków złożonych w naborach nr 1/2021 i 2/2021 rozpocznie się w dniu 16 lutego 2021 r. o godzinie 13.00 w Miejskim Ośrodku Kultury “DWOREK” w Rejowcu Fabrycznym.

Informacja o wynikach oceny zostanie opublikowana na stronie www.promenadas12.pl niezwłocznie po zakończeniu procesu oceny i wyboru operacji do dofinansowania.

Każdy wnioskodawca otrzyma także pisemną informację o wyniku wyboru wraz z uzasadnieniem oceny.