W związku z zakończeniem naborów wniosków o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz rozwoju infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej poniżej publikujemy wykazy złożonych wniosków.

  1. Wykaz wniosków złożonych w naborze 3/2022
  2. Wykaz wniosków złożonych w naborze 4/2022