Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym i Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chełmie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące podejmowania działalności  gospodarczej oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych przy wsparciu Funduszy Europejskich, które odbędzie się w dniu 2 marca o godz. 10.00 w sali nr 100 w budynku przy Pl. Niepodległości 1 w Chełmie. Celem spotkania będzie przedstawienie możliwości wsparcia dla osób bezrobotnych zamierzających otworzyć działalność gospodarczą lub podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Osoby, które chcą wziąć udział w spotkaniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie http://rpo.lubelskie.pl/   lub dokonanie zgłoszenia telefonicznego pod numerem tel. 82 565 19 21. Na zgłoszenia czekamy do 27.02.2017r. Istnieje również możliwość zgłoszenia osobiście, w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Chełmie w pokoju nr 297 przy Pl. Niepodległości 1 w Chełmie.

Program spotkania:

  • 9.45 – 10.00  Rejestracja uczestników
  • 10.00 – 10.15  Przedstawienie oferty sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
  • 10.15 – 12.00 Oferta podmiotów posiadających dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej w ramach RPO WL
  • 12.00 – 12.15 Przerwa kawowa
  • 12.15 – 12.45 Szkolenia i staże dla osób pozostających bez pracy finansowane ze środków europejskich w ramach RPO WL – Filia WUP w Chełmie
  • 12.45 – 13.15 Możliwości wsparcia dla osób bezrobotnych z PUP w Chełmie
  • 13.15 – 13.30 Możliwości wsparcia na założenie własnej działalności na terenach wiejskich
  • 13.30 – 14.00 Podsumowanie spotkania i konsultacje indywidualne