Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego wspólnie z Centrum Spotkania Kultur w Lublinie oraz z Marszałkiem Województwa Lubelskiego organizują konkurs „Nagroda Trzeciego Sektora”.

Konkurs ma na celu podkreślenie istoty działalności trzeciego sektora w lokalnych społecznościach, skierowany jest do członków organizacji, działaczy samorządowych, przedstawicieli różnych branż biznesu zaangażowanych w pracę oraz wspieranie działań trzeciego sektora oraz do organizacji pozarządowych działających na rzecz promocji i rozwoju innowacji kultury województwa lubelskiego.

Nagrody przyznawane będą w czterech kategoriach:

  1. Nagroda dla Samorządu wspierającego działania trzeciego sektora Województwa Lubelskiego 2015
  2. Nagroda dla Przedstawiciela biznesu wspierającego działalność trzeciego sektora w Województwie Lubelskim 2015
  3. Osobowość Trzeciego Sektora Województwa Lubelskiego 2015
  4. Organizacja pozarządowa promująca trzeci sektor i województwo 2015 (Mały Ambasador)

Zgłoszenia kandydatów można składać do 29 lipca 2016 r.

Więcej informacji o konkursie: http://www.lubelskie.pl/?pid=454&mode=news&group=21&news=57573&p=

Zachęcamy do wysyłania zgłoszeń.