Informujemy, że w zakładce pytania i odpowiedzi zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania oraz interpretacje i stanowiska instytucji zarządzających PROW 2014-2020, które mogą być pomocne przy opracowywaniu dokumentacji konkursowej. Ponadto na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ukazały się informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu.

Poniżej udostępniamy najnowsze interpretacje dotyczące podziałania 19.2