Informujemy, że Zarząd Województwa Lubelskiego zaakceptował zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji, które były konsultowane w czerwcu br.  Wprowadzone zmiany dotyczą głównie zniesienia obowiązku punktowania podczas oceny wniosku tworzenia dodatkowych miejsc. Ponadto w ramach aktualizacji doprecyzowano opis kryterium związanego z kompletnością wniosku oraz wpływem operacji na środowisko. W przypadku operacji polegających na podejmowaniu działalności gospodarczej kryterium nr 5 (miejsca pracy) zastąpiono kryterium dotyczącym długości okresu zamieszkiwania wnioskodawcy na obszarze LGD.  Przy operacjach polegających na rozwoju działalności gospodarczej kryterium nr 4 (miejsca pracy) zastąpiono kryterium związanym z dotychczasowym doświadczeniem w zakresie korzystania ze środków w ramach wdrażania LSR.

Zmianie nie uległa maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia, zarówno w podejmowaniu jak i w rozwijaniu działalności gospodarczej wynosi 52, minimum punktowe gwarantujące pozytywną ocenę wniosku wynosi 26 punktów.  

Zaktualizowane kryteria będą miały zastosowanie w najbliższych naborach wniosków o przyznanie pomocy, które planowane są w terminie od 15 września do 30 września 2021 r.

Aktualne lokalne kryteria wyboru operacji do pobrania