Informujemy, że w dniu 3 lipca 2023 r. Rada Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 zakończyła procedowanie w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania operacji złożonych w ramach naborów wniosków 1/2023 i 2/2023.

W zakresie podejmowania działalności gospodarczej (nabór 1/2023) do dofinansowania zostały wybrane 3 wnioski. W zakresie rozwoju niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do realizacji wybrano 3 wnioski. Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem i z LSR, operacji wybranych i niewybranych oraz protokoły z posiedzenia Rady publikujemy poniżej.

Nabór nr 1/2023 (podejmowanie działalności gospodarczej)

Nabór nr 2/2023 (rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej)