W dniu 31 sierpnia 2017 r. zakończyliśmy przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy na działania o charakterze niekomercyjnym z zakresu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, zachowania dziedzictwa lokalnego i wzmacniania kapitału społecznego. Poniżej listy złożonych wniosków do pobrania.