Informujemy, że w dniu 17 października 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD PROMENADA S 12 w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania operacji własnej LGD.

Operacja własna LGD została przedłożona do oceny Radzie w związku z tym, że żaden uprawniony do wsparcia podmiot nie zgłosił zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresem tematycznym operacji własnej w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w dniu 14 września 2018 r.

Poniżej zamieszczamy protokół z posiedzenia oraz uchwałę w sprawie wyboru operacji do dofinansowania.