Wyjaśnienia do zapytania ofertowego z dnia 19.04.2021

2021/04/27|Aktualności|


W odpowiedzi na zgłoszone pytania dotyczące postępowania w sprawie wyboru wykonawcy zadania pn. „Sieć punktów aktywnego wypoczynku i rekreacji” zamieszczonego na stronie www.promenadas12.pl w dniu 19.04.2021 r. poniżej przekazujemy następujące wyjaśnienia: