Komunikat

2016/08/09|Aktualności|

Informujemy, że Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 unieważnia postępowanie dotyczące przeprowadzenia warsztatów komputerowych ze względu na brak możliwości porównania złożonych ofert.