Stowarzyszenie Siedliskie Towarzystwo Regionalne za naszym pośrednictwem pozyskało dofinansowanie w ramach podziałania 19.2 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na odnowienie i konserwację skansenu w Siedliszczu. Kwota dofinansowania wyniosła 50 tys. zł., zgodnie z zasadami udzielania wsparcia dla organizacji pozarządowych działających na obszarze LGD PROMENADA S 12 – projekt został dofinansowany w 100 %.


Skansen w Siedliszczu to niewielkie muzeum skansenowskie powstałe w 2003 r., składa się z dwóch obiektów XIX- wiecznej drewnianej plebanii oraz stodoły krytej strzechą z lat 20-tych ubiegłego wieku. Budynek posiada trzy sale. W pierwszej jest ekspozycja socrealistyczna ukazująca wnętrze urzędu z lat 50-tych oraz zbiór odbiorników radiowych, telewizyjnych i gramofonów. W drugiej sali zostało odtworzone wnętrze typowej wiejskiej izby z naszego regionu z przełomu XIX– XX wieku.
W trzeciej sali tzw. „kominkowej” jest stała ekspozycja etnograficzno- archeologiczna oraz wystawy okolicznościowe.