Jednym z pierwszych projektów sfinansowanych w ramach wdrażania LSR na lata 2016 – 2022 był projekt pn. „Rozwój firmy poprzez zakup maszyn do produkcji i laserowego grawerowania beczek” zrealizowany przez Przedsiębiorstwo Bednarskie „Pawłowianka”.  Celem projektu jest wzrost dochodowości i konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie produkcji beczek o różnym litrażu i wprowadzenie na rynek nowej usługi grawerowania laserowego beczek. Wartość dofinansowania wyniosła 85 890,00 zł, w wyniku realizacji operacji powstały 3 miejsca pracy.