Aktualności

Ważne informacje dla beneficjentów w związku z epidemią

Przekazujemy szczegółowe wyjaśnienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące stosowania zmienionych przepisów: ustawy dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i [...]

Ogłoszenie wyników naborów 1-3/2020

Informujemy, że w dniu 4 maja 2020 r. Rada Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 zakończyła procedurę oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2020, 2/2020, 3/2020. Poniżej publikujemy listy operacji zgodnych z LSR, wybranych i niewybranych do [...]

Komunikat dla beneficjentów i wnioskodawców podziałania 19.2

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że w celu umożliwienia sprawnej realizacji PROW 2014–2020 w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w związku z trudnościami po stronie wnioskodawców i beneficjentów w spełnianiu warunków, wymogów i innych [...]

Wykaz wniosków złożonych w naborach 1-3/2020

W dniu 13 marca 2020 r. zakończyły się nabory wniosków w ramach następujących zakresów tematycznych: rozwój działalności gospodarczej (1/2020) rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej służącej integracji społecznej (2/2020) zachowanie dziedzictwa lokalnego (3/2020) Poniżej publikujemy wykazy złożonych wniosków  Nabór 1/2020 - [...]

Komunikat

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, w trosce o bezpieczeństwo jesteśmy zmuszeni ograniczyć Państwa wizyty w Biurze LGD. Prosimy o kontaktowanie się z pracownikami Biura telefonicznie (82 5663 474) lub mailowo biuro@promenadas12.pl  

Konsultacje Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

W związku z możliwością ubiegania się przez LGD o podwyższenie wysokości środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) i związaną z tym koniecznością dokonania zmian w zapisach LSR poniżej udostępniamy projekt LSR do [...]

CARVING – kurs podstawowy

CARVING to wywodząca się z Dalekiego Wschodu sztuka rzeźbienia w owocach i warzywach oraz fantazyjnej dekoracji potraw. Carving zachwyca, budzi podziw, czasami trudno uwierzyć, że punktem wyjścia było zwykłe warzywo. Sztuka carvingu przyda się wszystkim zawodowo zajmującym się gastronomią, dekoracją [...]

Konsultacje społeczne LSR

Szanowni Państwo W związku z prawidłową realizacją umowy zawartej z Zarządem Województwa Lubelskiego na realizację strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Stowarzyszenie LGD PROMENADA S 12 może ubiegać się o dodatkowe środki na wdrażanie projektów w ramach LSR. Warunkiem podwyższenia [...]

Bezpłatny kurs instruktora znakowania szlaków turystycznych

Zapraszamy mieszkańców LGD PROMENADA S 12 do udziału w bezpłatnym kursie na instruktora znakowania szlaków turystycznych, który odbędzie się w dniach 21-22 marca 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowie. Kurs kierowany jest do służb ochrony przyrody, członków stowarzyszeń, [...]

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2020 w zakresie dziedzictwa lokalnego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje [...]

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2020 w zakresie infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje [...]

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2020 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje [...]

Zapraszamy na spotkanie informacyjne

W związku z planowanym naborem wniosków o przyznanie pomocy w zakresie rozwijania działalności gospodarczej informujemy, że w dniu  30 stycznia 2020 r. o godzinie 14.00 w biurze Stowarzyszenia w Rejowcu Fabrycznym przy ul. Mickiewicza 3 odbędzie się spotkanie informacyjne. Zapraszamy zainteresowanych pozyskaniem [...]

Planowane nabory wniosków

Informujemy, że najbliższe planowane naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju zostaną ogłoszone w terminie 21 lutego – 13 marca br. ZAKRESY TEMATYCZNE I LIMITY ŚRODKÓW Nabór nr 1/ 2020 – wsparcie na rozwój istniejących przedsiębiorstw. Całkowity [...]

Informacja o godzinach pracy biura 24 i 31 grudnia 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że: w dniu 24 grudnia br. (wtorek) biuro LGD PROMENADA S 12 będzie nieczynne, w dniu 31 grudnia br. (wtorek) biuro LGD PROMENADA S 12 będzie czynne do godziny 14.30. Za utrudnienia przepraszamy

Wyniki naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2019

W związku z zakończeniem procedury oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach naboru 1/2019 w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poniżej publikujemy [...]

Posiedzenie Rady w sprawie oceny wniosków

Informujemy, że w dniu 18 listopada 2019 r. o godzinie 13.00 w biurze LGD rozpocznie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia dotyczące oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru nr 1/2019 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Komunikat

Informujemy, że 31 października 2019 r. (czwartek) biuro LGD będzie czynne do godziny 15.00

Wykaz złożonych wniosków w naborze 1/2019

W dniu 25 października 2019 r. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. W terminie określonym w ogłoszeniu wpłynęło 18 wniosków na kwotę [...]

Mikrodotacje przyznane

Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzje w sprawie przyznania dotacji w ramach pierwszej pilotażowej edycji  programu Mikrodotacje LGD PROMENADA S 12. Dofinansowanie otrzymały wszystkie złożone wnioski spełniające wymagania formalne. Łącznie dofinansowanych zostanie 21 projektów. O dofinansowanie w wysokości do 5 tysięcy złotych [...]

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2019 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje [...]

Termin naboru wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Informujemy, że najbliższy nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej odbędzie się w dniach od 7 października do 25 października 2019 roku. Pełne ogłoszenie o naborze wraz z dokumentacją aplikacyjną zostanie zamieszczone na stronie w aktualnościach i [...]

Szkolenia dla wnioskodawców

Serdecznie zapraszamy mieszkańców LGD planujących złożenie wniosku o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 na szkolenia z zakresu przygotowania wniosku o przyznanie pomocy i biznes planu. Szkolenia będą realizowane w biurze LGD przy ulicy Mickiewicza 3 w [...]

Informacja o godzinach pracy biura w dniu 25 lipca br.

Uprzejmie informujemy, że z powodu wyjazdu służbowego w dniu 25 lipca 2019 r. biuro LGD PROMENADA S 12 będzie czynne do godziny 14.30. Za utrudnienia przepraszamy.

Nabór wniosków w programie „Mikrodotacje LGD PROMENADA S 12”

Rozpoczynamy realizację pilotażowego programu grantowego „Mikrodotacje LGD PROMENADA S 12”. Celem programu jest wspieranie społeczności lokalnych poprzez inspirowanie organizacji oraz mieszkańców do podejmowania inicjatyw, które pomagają tworzyć lepsze warunki życia na terenie objętym działaniem Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12.  O [...]

24 czerwca biuro czynne do godziny 13.00

W związku z Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 informujemy, że w dniu 24 czerwca 2019 r. biuro będzie czynne do godziny 13.00. Za utrudnienia przepraszamy.

Biuro LGD zamknięte w dniach 17-19 czerwca 2019 r.

W dniach 17 - 19 czerwca 2019 r. biuro Stowarzyszenia będzie zamknięte z powodu udziału pracowników w szkoleniu. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.  

Walne Zebranie Członków

Działając na podstawie § 20 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12, Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza członków zwyczajnych na Walne Zebranie, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 r. o godzinie 14.00 w Miejskim Ośrodku Kultury DWOREK w Rejowcu [...]

Spotkanie informacyjne

W związku z planowanymi w drugiej połowie 2019 r. naborami wniosków w zakresie podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej zapraszamy osoby zainteresowane ubieganiem się o przyznanie pomocy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2019 r. o godzinie [...]

Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji LSR

Szanowni Państwo, w 2019 r weszliśmy w kolejny etap wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.  Zgodnie z przyjętym planem działania w najbliższych latach do realizacji pozostały przedsięwzięcia z zakresu wspierania przedsiębiorczości i zachowania dziedzictwa lokalnego. Po podsumowaniu pierwszego etapu i rozliczeniu większości [...]