Aktualności

Posiedzenie Rady w sprawie oceny wniosków

Informujemy, że w dniu 18 listopada 2019 r. o godzinie 13.00 w biurze LGD rozpocznie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia dotyczące oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru nr 1/2019 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Komunikat

Informujemy, że 31 października 2019 r. (czwartek) biuro LGD będzie czynne do godziny 15.00

Wykaz złożonych wniosków w naborze 1/2019

W dniu 25 października 2019 r. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. W terminie określonym w ogłoszeniu wpłynęło 18 wniosków na kwotę [...]

Mikrodotacje przyznane

Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzje w sprawie przyznania dotacji w ramach pierwszej pilotażowej edycji  programu Mikrodotacje LGD PROMENADA S 12. Dofinansowanie otrzymały wszystkie złożone wnioski spełniające wymagania formalne. Łącznie dofinansowanych zostanie 21 projektów. O dofinansowanie w wysokości do 5 tysięcy złotych [...]

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2019 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje [...]

Termin naboru wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Informujemy, że najbliższy nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej odbędzie się w dniach od 7 października do 25 października 2019 roku. Pełne ogłoszenie o naborze wraz z dokumentacją aplikacyjną zostanie zamieszczone na stronie w aktualnościach i [...]

Szkolenia dla wnioskodawców

Serdecznie zapraszamy mieszkańców LGD planujących złożenie wniosku o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 na szkolenia z zakresu przygotowania wniosku o przyznanie pomocy i biznes planu. Szkolenia będą realizowane w biurze LGD przy ulicy Mickiewicza 3 w [...]

Informacja o godzinach pracy biura w dniu 25 lipca br.

Uprzejmie informujemy, że z powodu wyjazdu służbowego w dniu 25 lipca 2019 r. biuro LGD PROMENADA S 12 będzie czynne do godziny 14.30. Za utrudnienia przepraszamy.

Nabór wniosków w programie „Mikrodotacje LGD PROMENADA S 12”

Rozpoczynamy realizację pilotażowego programu grantowego „Mikrodotacje LGD PROMENADA S 12”. Celem programu jest wspieranie społeczności lokalnych poprzez inspirowanie organizacji oraz mieszkańców do podejmowania inicjatyw, które pomagają tworzyć lepsze warunki życia na terenie objętym działaniem Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12.  O [...]

24 czerwca biuro czynne do godziny 13.00

W związku z Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 informujemy, że w dniu 24 czerwca 2019 r. biuro będzie czynne do godziny 13.00. Za utrudnienia przepraszamy.

Biuro LGD zamknięte w dniach 17-19 czerwca 2019 r.

W dniach 17 - 19 czerwca 2019 r. biuro Stowarzyszenia będzie zamknięte z powodu udziału pracowników w szkoleniu. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.  

Walne Zebranie Członków

Działając na podstawie § 20 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12, Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza członków zwyczajnych na Walne Zebranie, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 r. o godzinie 14.00 w Miejskim Ośrodku Kultury DWOREK w Rejowcu [...]

Spotkanie informacyjne

W związku z planowanymi w drugiej połowie 2019 r. naborami wniosków w zakresie podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej zapraszamy osoby zainteresowane ubieganiem się o przyznanie pomocy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2019 r. o godzinie [...]

Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji LSR

Szanowni Państwo, w 2019 r weszliśmy w kolejny etap wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.  Zgodnie z przyjętym planem działania w najbliższych latach do realizacji pozostały przedsięwzięcia z zakresu wspierania przedsiębiorczości i zachowania dziedzictwa lokalnego. Po podsumowaniu pierwszego etapu i rozliczeniu większości [...]

KONKURS Aktywne Sołectwo, Aktywna Organizacja

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, koła gospodyń wiejskich i sołectwa z obszaru działania naszej LGD do udziału w konkursach na najaktywniejsze sołectwo i najaktywniejszą organizację. Do wygrania 5 000 zł dla zwycięzcy konkursu na najaktywniejsze sołectwo oraz wyjazd studyjny pn. [...]

Poradnik dla wnioskodawców i beneficjentów podziałania 19.2

Przypominamy przedsiębiorcom i innym podmiotom realizującym operacje w ramach poddziałania 19.2, że w przypadku zadania przekraczającego wartość 30 tysięcy Euro obowiązkowe jest stosowanie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców tych zadań.  Zaniedbanie lub zlekceważenie tego obowiązku może skutkować zmniejszeniem dofinansowania, odmową wypłaty [...]

Informacja

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 maja 2019 r. Biuro Stowarzyszenia będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

PROMENADA na warsztacie

Informujemy, że w maju br. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 rozpocznie realizację projektu pn. „Promenada na warsztacie - edukacja, aktywizacja i promocja postaw proekologicznych”, którego celem jest wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze LGD.  W ramach projektu zaplanowano cykl [...]

Przewodnicy z okolicy. Warsztaty przewodnickie i storytelling

Jesteś miłośnikiem regionu, wiesz dużo na temat swojej miejscowości, znasz zapomniane historie i ciekawe anegdoty i chciałbyś się nimi podzielić? Weź udział w bezpłatnych warsztatach i zostań lokalnym przewodnikiem – opowiadaczem. Serdecznie zapraszamy mieszkańców LGD PROMENADA S 12 i LGD [...]

Informacja dla beneficjentów

Informujemy, że osoby i podmioty, które  zrealizowały operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 mają obowiązek wypełnienia  i przesłania do Urzędu Marszałkowskiego [...]

Komunikat

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia br. biuro LGD będzie czynne do godziny 12.00. Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja dotycząca planowanych naborów w roku 2019

W związku z dużym zainteresowaniem dofinansowaniami na rozwój przedsiębiorczości w ramach podziałania 19.2 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje, że limit dostępnych dla LGD środków na rozwój działalności gospodarczej dla [...]

Wyniki naboru zgłoszeń na realizację operacji własnej LGD

W związku z umieszczeniem w dniu 14 września 2018 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 informacji o planowanej do realizacji operacji własnej, uprzejmie informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 15 października [...]

Pierwsze efekty wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Zbliżamy się do półmetka wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022, nadszedł czas na podsumowanie dotychczasowych działań. W 2016 roku pozyskaliśmy środki na realizację zaplanowanych w strategii projektów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowę ramową o warunkach [...]

Informacja dla beneficjentów

Jak dokonać zmiany w umowie przyznania pomocy zawartej z Urzędem Marszałkowskim? Informujemy, iż beneficjenci w ramach poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 mogą ubiegać się o zmianę umowy przyznania pomocy. Zmiany mogą dotyczyć np. wydłużenia terminu na złożenie wniosku o płatność, zmian w biznesplanie lub [...]

Relacja z wizyty studyjnej na Litwie

W dniach 17 – 19 września 2018 r. przedstawiciele LGD PROMENADA S 12 i LGD Dolina Giełczwi brali udział w wizycie studyjnej na terenie partnerskiej LGD Raseinių krašto bendrija, działającej na terenie środkowej Litwy, w okręgu Raseiniai. Wizyta studyjna na [...]

Ogłoszenie o zamiarze realizacji operacji własnej

Ogłoszenie o zamiarze realizacji operacji własnej z dnia 14 września 2018 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje, że planuje realizację zadań z zakresu - wzmocnienia kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska [...]

17-19 września Biuro LGD nieczynne

Uprzejmie informujemy, że z powodu wyjazdu służbowego pracowników, w dniach od 17 do 19 września 2018 r. biuro LGD będzie zamknięte. Za utrudnienia przepraszamy.  

Dofinansowanie dla rolników

W związku z licznymi pytaniami o możliwości dofinansowania rozpoczęcia działalności pozarolniczej, uprzejmie informujemy, że w ramach działalności LGD PROMENADA S 12 z dofinansowania mogą skorzystać wyłącznie osoby nieubezpieczone w KRUS w pełnym zakresie z mocy ustawy. Natomiast osoby ubezpieczone w [...]

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych

Samorząd Województwa Lubelskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych z naszego regionu do udziału w  konkursie plastycznym „Pokoloruj swój Świat”. Zadaniem uczestników jest wykonanie plakatu ukazującego zanieczyszczenia cywilizacyjne oraz promującego zrównoważony rozwój. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni tabletami, smartfonami i aparatami fotograficznymi ufundowanymi [...]