Aktualności

Wykaz złożonych ofert na budowę obiektów małej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

Informujemy, że w dniu 25 czerwca 2021 r. o godzinie 15.30 upłynął termin składania ofert na budowę obiektów małej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w ramach zadania pn. "Sieć punktów aktywnego wypoczynku i rekreacji". W określonym w zapytaniu terminie wpłynęły 4 [...]

Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym

Zapraszamy mieszkańców obszaru LGD PROMENADA S 12 do wypełnienia ankiety, której celem jest analiza efektywności prowadzonych przez nas działań informacyjnych oraz środków ich przekazu. Dzięki Państwa opinii będziemy mogli dostosować formę i treść tych działań adekwatnie do Państwa potrzeb. link [...]

Nowe wzory formularzy umów w poddziałaniu 19.2

Informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opracowała nowe wzory formularzy umów w ramach poddziałania 19.2 dla operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz pozostałych operacji. Aktualne wzory wszystkich dokumentów w poddziałaniu 19.2 dostępne są na stronie internetowej ARiMR . [...]

Zapytanie ofertowe na budowę obiektów małej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 zaprasza do złożenia oferty na budowę sześciu obiektów małej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w miejscowościach: Żółtańce (gm. Chełm), Rybie (gm. Rejowiec), Liszno (gm. Rejowiec Fabryczny), Sawin (gm. Sawin), Majdan Zahorodyński (gm. Siedliszcze), miasto [...]

Komunikat

Informujemy, że 4 czerwca 2021 r. (piątek) biuro LGD będzie nieczynne.

Ważny komunikat dla wnioskodawców

Informujemy, że w związku z wejściem w życie z dniem 15 maja 2021 r. ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. [...]

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 19 kwietnia 2021 r. dotyczącym budowy obiektów małej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w ramach projektu "Sieć punktów aktywnego wypoczynku i rekreacji" informujemy, że w terminie określonym w zapytaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej [...]

Konsultacje społeczne zmian w LSR

W związku ze zmianą planu finansowego PROW 2014 - 2020, LGD PROMENADA S 12 może ubiegać się o podwyższenie wysokości środków finansowych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. W tym celu [...]

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego z dnia 19.04.2021

W odpowiedzi na zgłoszone pytania dotyczące postępowania w sprawie wyboru wykonawcy zadania pn. „Sieć punktów aktywnego wypoczynku i rekreacji” zamieszczonego na stronie www.promenadas12.pl w dniu 19.04.2021 r. poniżej przekazujemy następujące wyjaśnienia: Pytanie 1 W dokumentach jest informacja o "certyfikacie PSH", [...]

Sieć punktów aktywnego wypoczynku

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 zaprasza do złożenia oferty na budowę sześciu obiektów małej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej. Zapytanie ofertowe do pobrania Załączniki do zapytania: Dokumentacja techniczna - budowa placu zabaw w msc. LisznoDokumentacja techniczna - budowa elementów [...]

Komunikat

Informujemy, że 2 kwietnia 2021 r. (piątek) biuro LGD PROMENADA S 12 będzie czynne do godziny 12.00.

Planowane nabory wniosków

Informujemy, że w roku 2021 w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju planujemy przeprowadzenie dwóch naborów wniosków w zakresie rozwijania działalności gospodarczej oraz rozwoju niekomercyjnej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej. Dokładne daty oraz planowany limit środków nie są jeszcze znane, prawdopodobnie [...]

Konsultacje społeczne zmian w LSR

Na podstawie wyników badania ankietowego przeprowadzonego w dniach 3-25 lutego 2021 r. Zarząd LGD PROMENADA S 12 przygotował projekt zmian w LSR w związku z przewalutowaniem budżetu LSR na Euro. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem oraz zgłaszania uwag i [...]

Ogłoszenie wyników naborów 1-2/2021

Informujemy, że w dniu 19 lutego 2021 r. Rada Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 zakończyła procedurę oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2021, 2/2021. Poniżej publikujemy listy operacji zgodnych z LSR, wybranych i niewybranych do dofinansowania [...]

Informacja o godzinach pracy biura 16 lutego 2021

Informujemy, że z powodu posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12, 16 lutego 2021 r. nasze biuro będzie nieczynne w godzinach od 12.00 do 15.00. Przepraszamy za utrudnienia.

Posiedzenie Rady w sprawie oceny wniosków

Informujemy, że posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 w sprawie oceny wniosków złożonych w naborach nr 1/2021 i 2/2021 rozpocznie się w dniu 16 lutego 2021 r. o godzinie 13.00 w Miejskim Ośrodku Kultury "DWOREK" w Rejowcu [...]

Ważny komunikat dla beneficjentów 19.2

Informujemy beneficjentów poddziałania 19.2 realizujących operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej o możliwości zawarcia aneksu do umowy o przyznaniu pomocy. Postanowienia aneksu zawierają korzystne dla beneficjentów zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. [...]

Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji LSR

Rozpoczynamy konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2022. Konieczność dokonania zmian wynika z przewalutowania budżetu LSR z waluty PLN na walutę Euro. Po przewalutowaniu w poszczególnych przedsięwzięciach, nawet tych zrealizowanych pojawiają się wolne środki z [...]

Wykaz wniosków złożonych w naborach 1-2/2021

W dniu 12 stycznia 2021 r. zakończyły się nabory wniosków w ramach następujących zakresów tematycznych: podejmowanie działalności gospodarczej (1/2021) rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej służącej integracji społecznej (2/2021). Poniżej publikujemy wykazy złożonych wniosków  Wykaz-złożonych-wniosków-w-ramach-naboru-1-2021.pdf Wykaz-złożonych-wniosków-w-ramach-naboru-2-2021.pdf Wykaz złożonych wniosków w ramach [...]

Ważne informacje dla wnioskodawców w zakresie podejmowania działalności

W związku z naborem wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w terminie od 14 grudnia 2020 do 12 stycznia 2021 poniżej przekazujemy kilka istotnych informacji:   Biuro LGD w okresie trwania naboru świadczy bezpłatne usługi doradcze dla wnioskodawców. Z uwagi [...]

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2021 w zakresie infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje [...]

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2021 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje [...]

Informacja o planowanych naborach wniosków

Informujemy, że najbliższy nabór wniosków o przyznanie pomocy na podjęcie działalności gospodarczej jest planowany w terminie od 14 grudnia 2020 r. do 12 stycznia 2021 r. Limit środków w naborze będzie wynosił 360 000,00 zł. Pomoc przyznawana jest w formie [...]

Ważny komunikat

W związku z wprowadzeniem od dnia 24 października br. na terenie całego kraju strefy czerwonej i związanych z tym ograniczeń dotyczących m.in. zakazu wszelkiej aktywności w grupach powyżej 5 osób takich jak: imprezy, spotkania i zebrania, uprzejmie informujemy, że warsztaty [...]

Informacja dla beneficjentów poddziałania 19.2

10 września 2020 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju [...]

Kreatywne przerabianie ubrań – warsztaty

Jeżeli chcesz mieć niepowtarzalna garderobę, wyróżnić się z tłumu oraz zaoszczędzić pieniądze i tym samym mieć wpływ na ochronę środowiska zapraszamy na bezpłatne warsztaty kreatywnego przerabiania ubrań realizowane w ramach projektu „Promenada na warsztacie – edukacja, aktywizacja i promocja postaw [...]

Kosmetyki naturalne – warsztaty

Zapraszamy na kolejną odsłonę ekologicznych warsztatów w ramach projektu "Promenada na warsztacie - edukacja, aktywizacja i promocja postaw proekologicznych". Tym razem z zakresu kosmetyki naturalnej. Na warsztatach uczestnicy poznają proste i sprawdzone receptury oparte wyłącznie na naturalnych składnikach oraz samodzielnie [...]

Warsztaty z komunikacji interpersonalnej

Serdecznie zapraszamy na cykl bezpłatnych warsztatów z zakresu komunikacji interpersonalnej skierowanych do mieszkańców LGD PROMENADA S 12. Warsztaty to szansa na podniesienie kompetencji społecznych, udoskonalenie umiejętności porozumiewania się z innymi oraz lepsze poznanie siebie. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, m.in.: jak skutecznie przekazywać [...]

Zapraszamy na EKO warsztaty – sprzątanie bez chemii

Jeśli interesujesz się zdrowym, naturalnym stylem życia, chcesz dowiedzieć się jak ekologicznie, skutecznie i tanio posprzątać swoje cztery kąty oraz jak eliminować z życia wszechobecną szkodliwą chemię i perfumowane detergenty zapraszamy na bezpłatne warsztaty z zakresu eko-sprzątania. Podczas warsztatów uczestnicy [...]

8-11 września biuro LGD nieczynne

Uprzejmie informujemy, że z powodu wyjazdu służbowego pracowników w dniach 8-11 września 2020 r. biuro LGD będzie nieczynne. W pilnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny 507 826 398 Za utrudnienia przepraszamy.