Aktualności

Ogłoszenie wyników naborów 1-2/2021

Informujemy, że w dniu 19 lutego 2021 r. Rada Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 zakończyła procedurę oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2021, 2/2021. Poniżej publikujemy listy operacji zgodnych z LSR, wybranych i niewybranych do dofinansowania [...]

Informacja o godzinach pracy biura 16 lutego 2021

Informujemy, że z powodu posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12, 16 lutego 2021 r. nasze biuro będzie nieczynne w godzinach od 12.00 do 15.00. Przepraszamy za utrudnienia.

Posiedzenie Rady w sprawie oceny wniosków

Informujemy, że posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 w sprawie oceny wniosków złożonych w naborach nr 1/2021 i 2/2021 rozpocznie się w dniu 16 lutego 2021 r. o godzinie 13.00 w Miejskim Ośrodku Kultury "DWOREK" w Rejowcu [...]

Ważny komunikat dla beneficjentów 19.2

Informujemy beneficjentów poddziałania 19.2 realizujących operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej o możliwości zawarcia aneksu do umowy o przyznaniu pomocy. Postanowienia aneksu zawierają korzystne dla beneficjentów zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. [...]

Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji LSR

Rozpoczynamy konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2022. Konieczność dokonania zmian wynika z przewalutowania budżetu LSR z waluty PLN na walutę Euro. Po przewalutowaniu w poszczególnych przedsięwzięciach, nawet tych zrealizowanych pojawiają się wolne środki z [...]

Wykaz wniosków złożonych w naborach 1-2/2021

W dniu 12 stycznia 2021 r. zakończyły się nabory wniosków w ramach następujących zakresów tematycznych: podejmowanie działalności gospodarczej (1/2021) rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej służącej integracji społecznej (2/2021). Poniżej publikujemy wykazy złożonych wniosków  Wykaz-złożonych-wniosków-w-ramach-naboru-1-2021.pdf Wykaz-złożonych-wniosków-w-ramach-naboru-2-2021.pdf Wykaz złożonych wniosków w ramach [...]

Ważne informacje dla wnioskodawców w zakresie podejmowania działalności

W związku z naborem wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w terminie od 14 grudnia 2020 do 12 stycznia 2021 poniżej przekazujemy kilka istotnych informacji:   Biuro LGD w okresie trwania naboru świadczy bezpłatne usługi doradcze dla wnioskodawców. Z uwagi [...]

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2021 w zakresie infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje [...]

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2021 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje [...]

Informacja o planowanych naborach wniosków

Informujemy, że najbliższy nabór wniosków o przyznanie pomocy na podjęcie działalności gospodarczej jest planowany w terminie od 14 grudnia 2020 r. do 12 stycznia 2021 r. Limit środków w naborze będzie wynosił 360 000,00 zł. Pomoc przyznawana jest w formie [...]

Ważny komunikat

W związku z wprowadzeniem od dnia 24 października br. na terenie całego kraju strefy czerwonej i związanych z tym ograniczeń dotyczących m.in. zakazu wszelkiej aktywności w grupach powyżej 5 osób takich jak: imprezy, spotkania i zebrania, uprzejmie informujemy, że warsztaty [...]

Informacja dla beneficjentów poddziałania 19.2

10 września 2020 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju [...]

Kreatywne przerabianie ubrań – warsztaty

Jeżeli chcesz mieć niepowtarzalna garderobę, wyróżnić się z tłumu oraz zaoszczędzić pieniądze i tym samym mieć wpływ na ochronę środowiska zapraszamy na bezpłatne warsztaty kreatywnego przerabiania ubrań realizowane w ramach projektu „Promenada na warsztacie – edukacja, aktywizacja i promocja postaw [...]

Kosmetyki naturalne – warsztaty

Zapraszamy na kolejną odsłonę ekologicznych warsztatów w ramach projektu "Promenada na warsztacie - edukacja, aktywizacja i promocja postaw proekologicznych". Tym razem z zakresu kosmetyki naturalnej. Na warsztatach uczestnicy poznają proste i sprawdzone receptury oparte wyłącznie na naturalnych składnikach oraz samodzielnie [...]

Warsztaty z komunikacji interpersonalnej

Serdecznie zapraszamy na cykl bezpłatnych warsztatów z zakresu komunikacji interpersonalnej skierowanych do mieszkańców LGD PROMENADA S 12. Warsztaty to szansa na podniesienie kompetencji społecznych, udoskonalenie umiejętności porozumiewania się z innymi oraz lepsze poznanie siebie. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, m.in.: jak skutecznie przekazywać [...]

Zapraszamy na EKO warsztaty – sprzątanie bez chemii

Jeśli interesujesz się zdrowym, naturalnym stylem życia, chcesz dowiedzieć się jak ekologicznie, skutecznie i tanio posprzątać swoje cztery kąty oraz jak eliminować z życia wszechobecną szkodliwą chemię i perfumowane detergenty zapraszamy na bezpłatne warsztaty z zakresu eko-sprzątania. Podczas warsztatów uczestnicy [...]

8-11 września biuro LGD nieczynne

Uprzejmie informujemy, że z powodu wyjazdu służbowego pracowników w dniach 8-11 września 2020 r. biuro LGD będzie nieczynne. W pilnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny 507 826 398 Za utrudnienia przepraszamy.

Sieć punktów aktywnego wypoczynku i rekreacji

21 lipca 2020 r. Zarząd Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 podpisał umowę o przyznaniu pomocy pomiędzy Zarządem Województwa Lubelskiego a partnerskimi lokalnymi grupami działania: „Doliną Giełczwi” i „Poleską Doliną Bugu” na przygotowanie projektu współpracy w ramach poddziałania 19.3 PROW na [...]

Uroczyste wręczenie nagród

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników i laureatów konkursów na najaktywniejszą organizację lub grupę nieformalną oraz najaktywniejsze sołectwo z terenu LGD PROMENADA S 12 na uroczyste wręczenie nagród, które odbędzie się 19 czerwca (piątek) o godzinie 17.00 w Miejskim Ośrodku Kultury DWOREK [...]

Komunikat

Informujemy, że w związku z Walnym Zebraniem Członków w dniu 15 czerwca 2020 r. biuro LGD będzie czynne do 11.00. Za utrudnienia przepraszamy.

Walne Zebranie Członków

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 działając na podstawie §20 pkt 2 i §23 pkt 3 lit. d) Statutu serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2020 r. o godzinie 12.00 w [...]

Rozstrzygnięcie konkursów

W dniu 28 maja 2020 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej powołanej do rozstrzygnięcia konkursów na najaktywniejszą organizację pozarządową lub grupę nieformalną oraz najaktywniejsze sołectwo na obszarze Lokalnej Grupy Działania PROMENADA S 12. Komisja została powołana przez Zarząd LGD a [...]

Ważne informacje dla beneficjentów w związku z epidemią

Przekazujemy szczegółowe wyjaśnienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące stosowania zmienionych przepisów: ustawy dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i [...]

Ogłoszenie wyników naborów 1-3/2020

Informujemy, że w dniu 4 maja 2020 r. Rada Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 zakończyła procedurę oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2020, 2/2020, 3/2020. Poniżej publikujemy listy operacji zgodnych z LSR, wybranych i niewybranych do [...]

Komunikat dla beneficjentów i wnioskodawców podziałania 19.2

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że w celu umożliwienia sprawnej realizacji PROW 2014–2020 w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w związku z trudnościami po stronie wnioskodawców i beneficjentów w spełnianiu warunków, wymogów i innych [...]

Wnioskodawco wypełnij ankietę

Zarząd Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich wnioskodawców o wypełnienie ankiety, której celem jest uzyskanie informacji zwrotnej nt działań komunikacyjnych prowadzonych przez LGD. Wypełnienie ankiety jest bardzo proste i zajmie nie więcej niż 2 [...]

Wykaz wniosków złożonych w naborach 1-3/2020

W dniu 13 marca 2020 r. zakończyły się nabory wniosków w ramach następujących zakresów tematycznych: rozwój działalności gospodarczej (1/2020) rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej służącej integracji społecznej (2/2020) zachowanie dziedzictwa lokalnego (3/2020) Poniżej publikujemy wykazy złożonych wniosków  Nabór 1/2020 - [...]

Komunikat

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, w trosce o bezpieczeństwo jesteśmy zmuszeni ograniczyć Państwa wizyty w Biurze LGD. Prosimy o kontaktowanie się z pracownikami Biura telefonicznie (82 5663 474) lub mailowo biuro@promenadas12.pl  

Konsultacje Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

W związku z możliwością ubiegania się przez LGD o podwyższenie wysokości środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) i związaną z tym koniecznością dokonania zmian w zapisach LSR poniżej udostępniamy projekt LSR do [...]

CARVING – kurs podstawowy

CARVING to wywodząca się z Dalekiego Wschodu sztuka rzeźbienia w owocach i warzywach oraz fantazyjnej dekoracji potraw. Carving zachwyca, budzi podziw, czasami trudno uwierzyć, że punktem wyjścia było zwykłe warzywo. Sztuka carvingu przyda się wszystkim zawodowo zajmującym się gastronomią, dekoracją [...]