Firma założona przez Pana Jakuba jest kolejnym przykładem dobrych praktyk w zakresie podejmowania działalności gospodarczej z udziałem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 . Dzięki pozyskanym środkom na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Pan Jakub zakupił wyposażenie firmy min. w aparat fotograficzny, dron, fotobudkę. Świadczy usługi fotograficzne min. fotografii lotniczej oraz prowadzi wynajem i obsługę foto-lustra.