Kompleksowe usługi elektroenergetyczne ElektroLIS Leszek Lis to przykład dobrych praktyk w ramach rozwijania działalności gospodarczej. Pozyskane środki za pośrednictwem LGD PROMENADA S 12 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przeznaczono na zakup specjalistycznych urządzeń pomiarowych oraz doposażono stanowisko pracy. Firma rozwinęła i udoskonaliła swoją ofertę, wykonuje kompleksowe usługi elektroenergetyczne – projekty, pomiary, wykonawstwo, modernizacje, serwis.

default