Budowa altany rekreacyjnej w Siedliszczu to drugi projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Siedliskie Towarzystwo Regionalne. Celem operacji jest zagospodarowanie czasu wolnego oraz promocja aktywnego wypoczynku i integracja mieszkańców Siedliszcza. Wysokość dofinansowania wyniosła 59 693,00 zł.